Our latest blog news

各大學校合作支持

感謝 天水圍靈愛小學 校長, 帶埋成班小學生來錄音 校長原來都好唱得呀. 佩服佩服!!

.

上水東莞小學邀請我地樂隊表演, 熱烈反應的學生.